Nyheter

Bygderådet har haft  möte den 28 augusti med föreningar och skola inbjudna och dess mötesanteckningar finns nu under fliken Bygderådet 2021.

Detaljplan för Ingelstad centrum och översiktsplan.
Bygderådet har idag (11/5) skickat en sammanställning till kommunen av de förslag som inkommit om kommunens översiktsplan

 

Ny översiktsplan för Växjö kommun.
Översiktsplanen har varit ute för synpunkter men man kan se förslaget och arbetsgången fortfarande under länken översiktsplanen.

NI HAR VÄL INTE MISSAT DEN installerade digital informationsskärm i ICA:s ingång.  Skärmen är till för att man snabbt och lätt ska kunna få ut information till folket i bygden från b.l.a. Bygderådet. Föreningar, företag , bibliotek, kyrka ja alla ska ha möjlighet att använda den. Det är kostnadsfritt. Skärmen drivs av Bygderådet. För att lägga ut information på skärmen kontakta Kenneth Svensson tel. 0708830727 eller mejla bondegard2@bredband2.com

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län