Möte 16/3 2023

Minnesanteckningar från möte 230316 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Linn Hector Ljungkvist Västerpartiet

Björn Kleinhenz Vänsterpartiet

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Sigurd Johansson Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Ulf Folkesson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

 1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte och särskilt välkomna var Björn och Linn från Vänsterpartiet.

 1. Information från mötet med Växjö Kommun den 1 mars

Uffe informerade om mötet med Växjö Kommun. Frågor som behandlats på mötet var bland annat Soltomterna, Väg 27, broförbindelse över Kyrksjön och centrumplanen Ingen ny information beträffande dessa frågor framkom vid mötet. När det gäller Vidingehem arbetar man mycket med organisationsförändringar med anledning av sammanslagningen med Växjö Bostäder så när det gäller arbetet med Ingelshov händer det inte så mycket.

 1. Genomgång av aktuella frågor med Västerpartiet
 • Centrumplanen (Arbetet avstannat)
 • Soltomterna (Planeringsarbete pågår)
 • Broförbindelse över Kyrksjön (Planeringsarbete avstannat)
 • Deponiarbete (Planeringsarbete avstannat)
 • Väg 27 (Sänkt hastighet, säkra avfarter, bullerfrågan)
 • Etapp 2 Ingelstad Södra. (Planeringsarbete pågår)
 • Cykelväg mellan Ingelstad och Växjö (Vad händer?)
 • Utegym Sikabacken (Skall byggas 2023)
 • Inglinge Hög (Vad händer?)
 • Parkvägens förskola (Restaurering av lokalerna så förskolan kan öppnas på nytt)
 • Fritidsgård (Frågan utreds)
 • Ny sporthall (Ingelstad Gymnasiet, Växjö Kommun, IBK, IIK arbetar med frågan)
 • Ingelshov (När kan ny detaljplan lämnas in av Vidingehem?)
 • Industriområdet (Jobba med att få företag att etablera sig på området. Marknadsföra industriområdet.)
 • Hanefors (Slutföra arbetet)
 • Laddstolpar (Utöka antalet i Ingelstad)

Vänsterpartiet skulle sätta sig in i de olika frågorna och återkomma.

Framförallt gällde det centrumplanen, broförbindelse över kyrksjön, deponiarbete, cykelväg mellan Ingelstad och Växjö, Ingelshov och industriområde.

 1. Förberedelse för styrelsemötet

Alla handlingar inför årsmötet som äger rum den 29 mars kl 18:30 skickades ut den 14 mars. Andreas Olsson kommer att fungera som mötesordförande.

 1. Krisberedskap i landsbygdsförening

Vi har fått inbjudan till strategiskt samtal om krisberedskap i landsbygdsförening från Länsstyrelsen. Föreningen beslutade att Ulf Folkesson och Susanne Svensson skulle gå på mötet.

 1. Avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län