Kyrkan

Vi arbetar för både barn och ungdomar. Vi har barn- och vuxenkörer.

Svenska kyrkans webbplats skriver man följande om Östra Torsås församling och kyrkan:

I Östra Torsås nuvarande kyrka hölls den första gudstjänsten julottan 1848. Den är en så kallad Tegnér-kyrka uppkallad efter Esaias Tegnér, biskop i Växjö 1824-46. Kyrkan invigdes 1852.”

Junikörens webbplats kan man bl.a. läsa följande text om Östra Torsås och kyrkan:

Östra Torsås består av strandbygder vid Torsjön, omgivna av mjukt kuperad skogsbygd med spridda byar i höjdlägen. Ca 240 fornlämningar är kända. Tio hällkistor är från stenåldern. Bland 35 bronsåldersrösen är många stora, bl.a. det monumentala Limmerör. Från järnåldern finns bl.a. fyra mindre gravfält samt det märkliga gravfältet med Inglinge hög vid Ingelstad Av två runstenar märks en vid Nöbbele med märklig, poetisk inskrift. Kyrkan av sten med smalare sakristia bakom koret byggdes 1847–49 som ersättning för en medeltida stenkyrka på annan plats. – Ortnamnet (1403 j Thorssaas sokn) torde i förleden innehålla namnet Tor; det är dock ovisst om gudanamnet avses. Efterleden är ås.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län