Bygderådsmöte med Malin Lauber 16/1 2023

Den 16 januari 2023 var Malin Lauber på Näckrosen för att informera bygderådet om kommunens nya organisation och politiska huvudinriktning.
Här är minnesanteckningarna .

Minnesanteckningar från Bygderådets möte med Malin Lauber 230116

Närvarande

Malin Lauber Kommunalråd

Sara Gille Politisk Sekreterare

Johan Falkbrink Ingelstad IK

Ulf Hansen Bygderådet

Kenneth Svensson Bygderådet

Christer Stenberg Bygderådet

Marcus Thellander Bygderådet

Eva Johansson Bygderådet

Susanne Svensson Bygderådet

Roger Dahlfors Bygderådet

Sigurd Johansson Bygderådet

Lasse Henriksson Bygderådet

Lars Olsson Bygderådet

Ulf Folkesson Bygderådet

Anders Svahn Bygderådet

 1. Inledning

Ulf hälsade välkommen till mötet.

 1. Kommunens nya organisation

Malin gjorde en presentation av kommunens nya organisation. Politiken styrs idag av S, MP och V med ett samarbetsavtal mellan S och C. Detta skapar ett majoritetsstyre. Organisationen består av följande nämnder och större bolag.

 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Nämnden för arbete och välfärd
 • Omsorgsnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden
 • Servicenämnden (ny)
 • Samhällsbyggnadsnämnden (ny)
 • Miljö- och byggnämnden (ny)
 • VKAB
 • Vidingehem (ny!)
 • Veab
 • Wexnet (delägd)
 • Vöfab
 • Växjö Linneaus Science Park

I övrigt hänvisas till de bifogade power-pointbilderna angående politisk organisation 2023-2026.

 1. Politisk huvudinriktning

Följande målområden gäller för den politiska huvudinriktningen.

 • Stärka skolan
 • Stärka omsorgen
 • Utveckla hållbarhetsarbetet
 • Utveckla kommunens näringslivsarbete
 • Det ska gå att leva och arbeta i hela kommunen
 • Ökad trygghet i hela kommunen

Ekonomin är god men det är ändå ett mycket svårt ekonomiskt läge beroende på att skatteintäkterna minskar 2023-24. Det gäller att klara basverksamheten skola och omsorg. Förhoppningsvis vänder det uppåt 2025 men det gäller att jobba fram så färdiga förslag som möjligt så man är i startgroparna då.

I övrigt hänvisas till de bifogade power-pointbilder angående politisk huvudinriktning.

 1. Övriga punkter som diskuterades
 • Vikten av en bra skola med bra lokaler. Inga planer på renovering eller nybyggnation i nuläget
 • Vikten av att få till ett industriområde värt namnet
 • Påskynda centrumplanen
 • Tomtfrågan, dels när det gäller soltomterna och detaljplan för Seniorvillan på Ingelshov
 • Vikten av att skapa bättre förutsättningar för hemtjänsten. De har fått ett större geografiskt område med samma bemanning. Vidare föreligger önskemål att vidareutbilda samtliga sjuksköterskor till distriktsköterskor som har förskrivningsrätt vilket underlättar i vardagen.
 • Hjälp med att bygga en sporthall
 • Malin har bett Per Sandberg att kalla till möte med Bygderådet om framtida sträckning av väg 27.
 1. Mötet avslutas

Uffe avslutar mötet och tackar Malin för den intressanta informationen som hon givit och för de bra diskussioner som varit.

Vid minnesanteckningarna

Lasse Henriksson Karl-Erik Johansson


En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län