Offentlig service

Här finns ett brett utbud av offentlig service – Värends räddningstjänst, bibliotek, återvinningscentral, buss till Växjö/Tingsryd/Ronneby, möjlighet att hyra lokal, folktandvård, vårdcentral, BVC och apotek. Till listan kan vi även lägga korttidsboendet i Kvarngården.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län