Möte 4/6 2024

Minnesanteckningar från möte med Ingelstad Bygderåd 240604

Närvarande

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Per Andersson Ingelstad Bygderåd

Eva Johansson Ingelstad Bygderåd

Sören Andersson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Anders Karlsson Ingelstad Bygderåd

Ulf Folkesson Ingelstad Bygderåd

Katrin Bladh Ingelstad Gymnasiet

 1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte.

 1. Verksamhetsbidrag

Uffe meddelade att vi fått avslag med 54 tusen kronor på sökt verksamhetsbidrag. Vi hade sökt 78 tusen men fick bara 24 tusen.

Det är främst bidrag till att stödja 100 årsfirandet av två föreningar i samhället samt underhåll av julbelysning som kommunen dragit ner på.

Uffe för en dialog med Anna.

 1. Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet har träffats ett par gånger. Senaste träffen var den 3 juni.

Då diskuterades kris, säkerhet och otryggheten i Lammhult. Det är viktigt att anmäla brott och stölder till polisen, tyvärr mest för statistiken, men det gör att polisen tar en extra runda och kollar. Det blir en beredskapskonferens den 25 september. Från Bygderådet är Ulf Folkesson och Ulf Hansen anmälda. Den 23 oktober kl 18-20 ska det bli en utvecklingskonferens. Alla orter trycker att behovet av tomter är stort, men på landsbygden finns ett stort dilemma VA-kostnaderna blir stora på ett fåtalet hus, t.ex. i Tolg kan kostnaden komma upp till 570 000 kr för ett avlopp.

 1. Naturbruksgymnasiet

Jobbar med att finna en lösning på bristen av inackorderingsrum efter att brandmyndigheten underkänt 28 platser i gamla annexen. Alternativet står mellan renovering och modulbyggnation av 44 rum, vilket skulle ge plats åt de flesta elever som läser där.

När det gäller 2024 har man 280 elever varav 240 bor på inackordering. Nästa läsår räknar man med 300 elever. Man har fulla klasser och många på kö. Exempelvis för lantbruk 24 st, anläggning 18 st, häst 18 st, hund 10 st, veterinär 12 st.

Djurparken har stort tryck på sig, man planerar att ha en ”klapphörna” för kaniner, lamm och marsvin, där man har hjälp av eleverna och ett gott samarbete med IIK. Ingelstad VC fungerar som skolläkare för gymnasiet.

 1. Centrumplanen

Kommer tidigast sent hösten 2024. Det kommer inte att detaljplaneras någon byggnation bakom ICA, pga. kostnader för sanering av mack. Anders påtalade att det avsätts pengar för miljösanering av gamla synder.

 1. Planerade aktiviteter
 • Planerat samråd av soltomterna vecka 27. Anders påtalade vikten av att tänka framåt när man bygger på soltomterna och verkligen utnyttja schaktmassorna som blir till en ny väg ner mot bron, så man inte kör bort dessa från området.
 • Traktor race går av stapeln den 22 september. Förra året var det c:a 1000 personer som deltog.
 • Förslag att vi bjuder in Vidingehem i september för dialog.
 1. Övrigt
 • Det finns stor efterfrågan på fler trygghetsboende i kommunen men de bör vara lite större än Ingelbo.
 • Anders har grävt i gamla dokument och hittat att den som äger Hanefors äger också broarna och får 70 procent betalt av vägförvaltningen.
 • Hur ska vi vända opinionen till det positiva när det gäller bron?
 • Per har ställt frågan om tillstånd för Näckrosdammen till Signe N. Processen pågår och regeringen har förlängt tiden med 12 månader dvs nytt datum blir 1 januari 2026. I övrigt ingen respons i dagsläget.
 • Eva meddelade att det finns en gammal skolbänk på bibblan som skall bort och undrar om Hembygdsföreningen kan tänka sig att ta till vara den?
 • Lasse frågar Håkan Ottosson om han vet något om flytten av personalen till Växjö?
 1. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 4 september kl 18:30.

 1. Avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna

Lasse Henriksson Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län