Möte 17/01 2024

Minnesanteckningar från möte 240117 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Per Andersson Ingelstad Bygderåd

Eva Johansson Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Roger Dahlfors Ingelstad Bygderåd

Thomas Johansson Ingelstad Bygderåd

Anders Karlsson Ingelstad Bygderåd

Ulf Folkesson Ingelstad Bygderåd

Bertil Lydén Ingelstad Bygderåd

Camilla Revelj Ingelstad Bygderåd

Jennie Swärd Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

 1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte.

 1. Genomgång inför årsmötet den 28 februari

Till årsmötet ska tas fram följande handlingar.

 • Ekonomiskt utfall för 2023
 • Budget för 2024
 • Verksamhetsberättelse för 2023
 • Valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen
 1. Landsbygdsrådet och nomineringar

Landsbygdsrådet kommer bestå av 7 politiker och 6 personer från kärnområdena. En suppleant per område får finnas som är personlig.

När det gäller nomineringar från sydöstra området så är Per Andersson och Eva Johansson nominerade. Vid mötet framkom att även Anders Karlsson skulle nomineras.

 1. Sikabacken

Servicehuset ska renoveras. Gungor och sittbänkar ska flyttas. Utegym och utedusch ska installeras. Tennisbana ska göras med hard court som underlag.

 1. Glasberget

Arbetet med lekplatsen på Glasberget skall färdigställas, bland annat är det en hel del gjutningsarbete kvar att göra.

 1. Företagarföreningen

Uffe och Landsbygdsutvecklaren har träffats och diskuterat möjligheten att komma igång med företagarföreningen. Mötet menade att det är Kommunens uppgift att dra igång företagarföreningen inte Bygderådet men Bygderådet kan hjälpa till.

 1. Bro över Kyrksjön och Väg27

Uffe har skickat en inbjudan till Malin Lauber att hon och övriga kommunalråd ska komma ut och diskutera förslaget om bro över kyrksjön och problematiken med Väg27.

 1. Parkförvaltningen

Kommunens parkförvaltning ska centraliseras. Mötet tyckte att detta kan medföra att mer tid kommer att läggas på vägarna och mindre på direkta arbetsinsatser för kärnområdena.

 1. Övriga frågor

Gröna bron (gång och cykelbron) är dåligt upplyst. Behövs ett lyse till.

Det ska inte vara nödvändigt att köra gamla gipsplattor till Växjö. Ingelstad bör få en särskild container för detta ändamål precis som Rottne.

Det finns en krisgrupp bestående av Kyrkan, Röda korset och Räddningstjänsten. Hur Bygderådet ska bli inblandade i detta arbete ska Ulf H kolla med Anne-Maj och Ulf F kolla med Max.

Emma Lennartsson ska bjudas in och prata om förstudien för soltomten. Uffe återkommer om datum.

 1. Nästa möte och avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse. Han återkommer med datum för nästa möte.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län