10 okt -13: Möte om Räddningstjänsten i Ingelstad

Minnesanteckningar från mötet på Näckrosen den 2013 10/10

Vi var 20 st från Nöbbele, Jät, Kalvsvik, Vederslöv, Tävelsås och Ingelstad (Uråsa saknade vi) plus Räddningskåren i Ingelstad och Brandvärnet i Odenslanda.

Vi beslutade att ha ett stormöte på Näckrosen den 24 okt klockan 19:30

Anders Thelin
bjuder in Gertsson och Presidiet för Värends Räddningskår
han lovade att sitta som ”konfransier” för mötet

Lasse Henriksson
bjuder in Per Sköldberg, Malin Kind, Charlotta Svanberg , Karin Högstedt
samt Hans Ohlsson = tjänsteman för Landsbygdsfrågor
Rep. för försäkringsbolag:
Sparbanken, Länsförsäk., If, Dina försäk.
Pressen: Sveriges Radio, TV 4, Radio Kronoberg

Ulla-Karin H. T.
bjuder in Växjöbladet

Håkan Karlsson
bjuder in Vidingehem samt tillsammans med Jonas Söderberg fixa en presentation om hur det ser ut idag och vad som det blir kvar, dom gör en datapresentation tillsammans med Jonas Skarphagen
Så fort som dom fått ihop detta så skickas det ut till er alla för kontroll, senast 18 okt.

Anton
bjuder in Naturbruksgymn.

Birger Karlsson
erbjöd sig att lägga ut namnlistor i Ingelstad
varje sockenråd lägger ut i sitt område

Jag (Lasse) skickar med en affisch och en namnlista OBS! att den skrivs ut som dubbelsidig så att förklaringstexten alltid finns med. Vi hade lite problem tiden på lokalen så det är önskvärt om vi är många som kan hjälpas åt att fixa till den efter 19,00

mv. Lasse

Bilaga 1: namnlista 2013 10 12
Bilaga 2: affisch 24 10 -13

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län