11 feb -13: Bygderådet protesterar

Ingelstads bygderåd har 9/1 skrivit följande protestbrev till omsorgsförvaltningen i Växjö kommun:

 


 

Till
Omsorgsförvaltningen
Verksamhetsansvarig  Ann-Christin Norlander
Box 1222

351 12  Växjö

 

Beträffande Kvarngården E-huset, Ingelstad

Bygderådet i Ingelstad har efter gårdagens möte (den 8 januari) om planerat seniorboende på Kvarngården fått mottaga  många upprörda samtal från förtvivlade människor i samhället och närområdet.
Kvarngården har ett stort upptagningsområde i södra kommundelen och befintliga platser i dagsläget räcker inte till. Nedläggningen av Ekgården i Värends Nöbbele har dessutom ökat efterfrågan på platser.
Det är orimligt att omvandla särskilt boende i E-huset till seniorboende. Det är i första hand de särskilt boende som har behov av den personal och service som Kvarngården erbjuder.
En förflyttning av de boende till andra kommundelar berör  inte bara omsorgstagarna utan även de anhöriga och det sociala nätverket. En följdverkan kommer med all sannolikhet också bli att mer tillsyn krävs då anhöriga och vänner inte har samma möjlighet att stötta med ideella hjälpinsatser.
Det är både respektlöst och ovärdigt att flytta de äldre som har bott och verkat på orten större delen av sitt liv och har sitt sociala liv här.

Växjö kommun vill ju värna om landsbygden. Den förändring som omsorgsförvaltningen planerar i Ingelstad strider mot visionen av en levande landsbygd.

Det måste finnas andra lösningar för seniorboende på orten, då behovet av särskilt boende troligen kommer att öka med åren. Från Bygderådets sida anser vi att det hellre ska byggas nya lägenheter för att utveckla samhället i stället för att dra ner på samhällsservicen.

Bygderådet  föreslår att frågan utreds ytterligare och att alternativa lösningar diskuteras innan beslut tas i denna fråga.

Ingelstad den 9 januari 2013.
För Ingelstad Bygderåd

Margaretha Svensson   Kenneth Svensson           Lars Henriksson

Lennart Gustavsson       Inger Lene Ervik                  Ulla-Karin Thörnström-Haglund

Horst König                           Jonas Skarphagen            Kerstin Barrfelt

Sigge Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län