22 jan -13: Stormötet!

Minnesanteckningar

från stormötet på Näckrosen den 22 Jan 2013.

Närvarande

Stefan Blomqvist, Vidingehem
Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Helena Åkerblom, Hans Ohlsson, Thomas Karlsson, Växjö kommun
Anna Håkansson, Magnus Danielsson, Swedbank
Jonas Söderberg, Räddningskåren
samt ca 180 personer från samhället med omnejd.

TACK alla ni som hjälpte till på mötet och TACK alla ni som kom och visade att Ingelstad är ett samhälle som är engagerat och vill ha kvar ett samhälle med fullservice.

Det kom faktiskt cirka 180 personer OTROLIGT bra, men alla fick plats och alla fick fika tackvare Näckrosen pizzeria, som sprang benen av sig.

* Kerstin Barrfelt hälsade alla varmt välkomna och förklarade samtidigt att Väckelsångs Grannsamverkan tyvärr fått förhinder p.g.a. sjukdom. Men att om några är intresserade att starta verksamhet i Ingelstad så kan man höra av sig till bygderådet för hjälp.

Stefan Blomqvist Vidingehem började med att presentera sig, förklarade att de nya lägenheterna på Stationsvägen börjar byggas nu i feb. skall vara klara sen höst. Sex lägenheter och redan 17 anmälda

Detta talar ju för att snabbt komma till skott med fler byggen då ett argument som Vidingehem haft har varit att hyran riskerar att bli alldeles för hög, detta märks ju inte eftersom en 3:a kostar ca: 8 300: – och ändå så många som ställt sig i kö.

Lägenheterna blir på 3 rok och 2 rok, hyran kommer att ligga på ca 8 300/mån för 3 rok och 7 300/mån för 2 rok  exkl el och varmvatten. Vidingehems genomsnittliga byggkostnad per kvadratmeter ligger på ca 19 000 kr, vilket är lite lägre än genomsnittet.

Länstrafikens rep.  Patrik Tidasen som förklarade efter en personlig presentation att länstrafiken kommer att satsa på fler bussresenärer samt snabblinjer Växjö – Ronneby till hösten, han tyckte inte att det lät så bra att dra ”snabbresenärer” över Tävelsås!!!!!!!

Detta har ju aldrig varit meningen för i vår skrivelse tillsammans med Tävelsås så ville vi att buss 215 som går över Rävemåla-Nöbbele och stannar i Ingelstad för att möjliggöra bussbyte med 240, sedan skulle köra vidare över Tävelsås plocka upp resenärer där och sedan via Teleborg komma fram till simhallen. Detta för att korta resvägen för dem som jobbar på Teleborg och Linnéuniversitetet.

Här återstår det en hel del arbete med att förklara hur vi tänkt, men Patrik kommer gärna på ett möte när vi vill.

* Helena Åkerblom på Kultur– och fritidsförvaltningen, redovisade resultatet av en inventering som gjorts i höstas på vad det finns för anläggningar vad det gäller ungdomars möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, men även vad som saknas idag. (se bifogad fil).

Helena återkommer med en uppföljning och uppmanade alla att framföra sina förslag till bygderådet, gärna via info@ingelstadkronoberg.se

* Sedan tog vi en bensträckare och fika. Där vi fick mycket god hjälp av Näckrosens Restaurang .

Swedbank rep. av Anna Håkansson som var försäljningschef privat och Magnus Danielsson på företags sida, förklarade hur man på olika sätt bör undvika att använda kontanter i vardagen, dels ur säkerhetsaspekt och också med tanke på miljö, om man tar ut en 500-ring  automaten, betalar i affären, så skall den transporteras tillbaka till ett värdetransportbolag, räknas, packas och tillbaka till automaten, det blir 7 steg. med kortet beslut om man däremot betalar i affären med kort så behövs ingen fysisk hantering, detta är ju tänkvärt. Men på vår fråga hur Swedbank tänker göra i Ingelstadskontoret så finns det inget tagit ännu.

Klart är att kontanthanteringen försvinner till våren, kontoret kommer endast att vara öppet för andra bankärenden och rådgivning två dagar i veckan men vara bemannat för personlig hjälp mot tidsbeställning. Anna säger att Swedbank har ett avtal med ICA Sverige om att tillhandahålla kontantservice med upp till 2 000:- i samtliga butiker i mån av tillgång på kontanter.

Vad gäller öppethållande och kontanthantering uppstod livlig diskussion och många synpunkter kom från åhörarna. Vi fick också information om alternativa betalsätt, t ex via mobiltelefon, internet, giro.

Hon erbjuder sig att komma ut på våra möten och vill gärna ställa upp även på telefon om vi undrar över något.

Anna Håkansson informerade också om vikten av att ha fullmakt för anhörig om olyckan skulle vara framme samt att banken har en kostnadsfri tjänst, livsbesiktning. Vid en livsbesiktning går man igenom familjens situation och bedömer om några juridiska dokument behöver upprättas. Är så fallet hjälper Juristbyrån till med upprättande av dessa (ej kostnadsfritt).
Magnus Danielsson tryckte på att Swedbank är ett vinstdrivande företag och följden av detta är att om kundunderlaget sjunker så finns inget annat alternativ än nedläggning av kontor.

* Jonas Söderberg från Räddningkåren förklarade därefter  att det idag inte finns möjlighet att ha någon utryckningsgrupp på dagtid, eftersom det inte finns folk nog på ”hemmaplan” när Carrier lagts ner. Däremot finns det en 3 mannagrupp på kvällar och helger, dock inga rökdykare. Totalt 15 personer. Rekrytering pågår och några personer är på gång in. Här finns fordon för första insatsperson (s k FiP-bil) och hjärtstartare. Tack och lov så finns både Växjö och Tingsryd  kvar och går på alla larm.

Jonas vädjade till alla att vara försiktiga med elden och se över sin släckutrustning hemma, samt att gärna anmäla sitt intresse om man vill vara med i räddningskåren.

* Lasse Henriksson framförde en hälsning från Jerry Carlqvist som inte kunde komma för att han är på semester att han köpt Carries lokaler och har för avsikt att under våren jobba hårt för att skapa ett industrihotell med förhoppningsvis både större och mindre företag .

Därefter redogjorde Lasse för ett Projekt som Växjö kommun startat som kallas LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) det går ut på att ge varje ort möjlighet att skapa bostadsområde och/eller rekreationsområde intill vattnet, eftersom det idag är populärt.

Kommunens förslag är slänten mellan Ingelshov och Vattenvägen, här kan 6-10 lägenheter byggas.
Bygderådet har ett alternativt förslag, söder om brandstationen. Detta förslag mynnar också ut i (förutom villor och bostadshus) att rensa Kyrksjön, bygga samman Sjöbolsområdet och centrum med den bro som sedan länge är projekterad samt att lägga om Sjöbolsutfarten så att den går ut via Pålvägen till en rondell på väg 27.  Denna lösning skulle underlätta trafiksituationen för de boende på Sjöbolsområdet samt besökare till återvinningsstationen.

* Thomas Karlsson från Växjö kommun förklarade att Växjö går mot strömmen jämfört med riket i övrigt vad det gäller nyanmälda arbetstillfällen, kommunen satsar på att ge många ungdomar sommarjobb och många yngre satsar på eget.

* Hans Olsson från Växjö kommun förklarade att i ett LIS-område kan man tillåta bebyggelse närmare vattnet än vad som annars är tillåtit, samt att det skall vara en ”kortare” beslutsväg på kommunen.

Hans och Tomas kompletterade LIS-informationen med avståndsregler till vattnet och att LIS inte bara omfattar bostäder utan även bad, camping och rekreation samt att LIS ett område, antingen den ena eller det andra.  De var också imponerade över den stora uppslutningen på stormötet och att detta bådade gott för Ingelstads samhälle.

* Kerstin Barrfeldt från Bygderådet
tackade alla för ett fantastiskt bra och givande stormöte. Bygderådet kommer nu att jobba vidare med de frågor som varit uppe på mötet samt de som lämnats in via mail och i kvällens förslagslåda.

Efter ca:3 timmars info avslutades mötet.

Tack till alla!

Ingelstads bygderåd g/m Lasse Henriksson och Margaretha Svensson

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län