09 jan -13: Årets första bygderåd

Årets första möte med Ingelstads bygderåd handlade främst om två saker – det stundande stormötet 22/1-13 samt en skrivelse till kommunen med en protest om planerna för E-huset på Kvarngården. Följande anteckningar gjordes i samband med mötet:

 


 

Minnesanteckningar från mötet 9/1-13

 

Närvarande: Lennart, Margaretha,  Ingerlene, Horst, Kerstin, Jonas, Ulla-Karin, Sigge, Kennet och Lasse

 

Vi  kollade så att allt är okej inför stormötet den 22/1-13

Kerstin kollar vidare med Väckelsång

Kennet kollar att Länstrafiken kommer

Vi samlas 17.30 på Näckrosen – mötet börjar 18.30

Kerstin har bett Hans O. trycka upp 400 flygblad, ökar det bed 400 så vi kan lägga i alla lådorna i samhället.

Lennart delar ut Ekvägen till Ådalsv.fram till G:a växjövägen

Sigge : G-a Växjövägen och öster om den, ner till ån

Lasse : öster om ån, riksvägen, Kyrksjöomr.

Ingerlene: Helenetorp och Skvadronv. m.fl.

Kennet o Margaretha: Haneforsv och väster ut

Kerstin: Sjöbolsomr.

 

Margaretha skriver en protestskrivelse  till Kommunen ang. Kvarngården/ E-huset

Horst har sökt Ingvar Dahl Trafikn. Ang. infotavlorna, han är sjuk men är troligen tillbaka v. 3-5

Jonas lägger till några adresser på mail listan

 

Tack  för att ni kom så många

Mvh Lasse

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län