1 okt – 14: Kommundelscentra, dialog i Braås

Minnesanteckningar från möte med Kommundelscentra i Braås 1 oktober 2014

 

Samtliga kommundelscentra var representerade.

·       Ingela Blad hälsade alla välkomna till Braås. Det är andra gången som vi träffas på eget initiativ och alla är eniga om att det är viktigt att vi fortsätter att träffas för att dela erfarenheter och ge varandra tips och råd.

·       Gemla. Man informerade om sin nya gunghäst som kommit på plats och som är ett riktmärke för samhället. Frågor som är aktuella idag är att arbeta för att få en fritidsgård och att få en cykelväg ut till 23:an. Gemla tillhör en av tre orter som ingår i ett Leader-projekt angående tågstopp. Detta har gett dem möjlighet att öppna en turistbyrå och att få en gemla-app för att öka turistnäringen. Det som idag är mest angeläget i Gemla är att få 12 nya lägenheter, då det är kö till de lägenheter som finns.

·       Åryd. I Åryd kämpar med sin kooperativa affär och sitt sommarcafé, som drivs helt på ideell basis. Man jobbar just nu med att hitta lösningar på detta. På agendan finns nu att genomföra en skördefest den 12 oktober och jul aktiviteter. En FB-sida finns, som betyder mycket för informationen.

·       Ingelstad. Ingelstads Bygdråd arbetar med öppna möten. Man har valt att inte ha en traditionell styrelse för att slippa formalia. Ingelstad drivs av ett gäng mycket engagerade personer, som kan variera beroende på vilka frågor de driver. Just nu driver man frågan om att få en Fritidsgård och man kommer att prova detta under hösten med hjälp av kommunen. En fråga som engagerar är sydostledens status genom Ingelstad som man vill ha asfalterad. Planer finns också på att rusta upp Campingen. Ingelstad kämpar också för att få fler lägenheter då bostadskön är lång. När de gäller integrationen är det Kyrkan och Röda Korset som har den frågan.

·       Lammhult. Lammhult har en ung Samhällsförening. Den startade i våras. Man har för första gången genomfört Lammhultsdagen, med ca 3.000 besökande. Lammhults Allahanda är en skrift som kommit ut i maj, aug och okt. Näst på tur stå att genomföra en Kulturfestival. Man har också startat en turistbyrå i Designarenan med hjälp av sommarjobbande ungdomar. En FB-sida har de också hunnit att skapa. I Lammhult jobbar frikyrkorna aktivt med integrationsfrågan, vilket engagerar även Samhällsföreningen på olika sätt. SD är näst största parti med 25,4%, vilket bevisar de problem som Lammhult haft med bl a skolan. IFK Lammhult jobbar för att få konstgräs och man informerade om att man fått badet renat för 5 milj. En stor fråga just nu i Lammhult är problematiken med Folkets Hus och Wärdshuset. Lammhult är det enda samhälle som har ett kommundelsråd, men det kommer förmodligen att upplösas, och låta Samhällsföreningen tar över.

·       Rottne.  Rottne har en nygammal Samhällsförening som för andra året i rad har genomfört Rottnedagen. Deras problem är att många anser att Rottne är en sovstad till Växjö och därför arbetar de mycket med att försöka engagera Rottneborna. De har under våren arbetat tillsammans med engagerade föräldrar angående skolan, men nu har rektorn slutat och luften har lite gått ur. Ett viktigt projekt för att bli mer synliga är att de skapat en aktuell hemsida.

·       Braås. Braås presenterade sitt nya visionsprogram. Aktuella frågor just nu i Braås är integrationspolitiken. I visionsdokumentet har vi tydligt framhållit att vi arbetar för en jämnare fördelning mellan kommunens stadsdelar och kommundelscentran. Parallellt verkar vi även för att de som kommit till Braås skall få ett värdigt mottagande. I Braås har SD 18%, som likt Lammhult förmodligen är resultatet av nuvarande integrationspolitik. Likt Åryd har vi i Braås en Campingverksamhet som måste lösas på något sätt till nästa säsong. Braås Sporthall kommer att stå klar i december 2014 och torget kommer att få en utsmyckning på torget våren 2015. Genom vårt arbete med Samrådsgruppen bjuder vi in kommunansvariga till våra möten för att diskutera de områden som vi anser behöver belysas. Till nästa möte kommer resultatsenhetschefen Ann-Christin Nielsen tillsammans med den nya Hen-och Skola föreningen för att diskutera miljön på Braås Skola och resursfördelningen. För första gången har Braås genomfört Braåsfestivalen och flyttat upp arrangemanget till torget.

Slutligen bestämdes att vi skall driva en gemensam fråga. Denna gång vill vi lyfta fram bostadsfrågan, som på olika sätt är ett problem för oss alla. Vi kunde konstatera att det inte finns byggklara tomter i något av våra samhällen, alltså inte en tomt till salu utanför centralorten. Gemla och Ingelstad har kö till sitt befintliga lägenhetsbestånd och i Braås och Lammhult finns inga lediga lägenheter. till ett av befolkningen accepterad månadshyra, som inte går till Arbete/Välfärd eller Migrationsverket. Vi beslutade att Tommy Ingelskog, Braås tar fram en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen angående kommunens bostadspolitik speciellt med tanke på det framtagna Landsbygdsprogrammet. Ingela skickar ut det till alla för godkännande och ser till att det skickas in till kommunstyrelsen när vi är eniga om innehållet.

 

Mötet avslutades med att Lammhult bjöd in oss den 11 mars 2015 till Folkets Hus för att fortsätta vårt gemensamma arbete.

Vid pennan

Ingela Blad

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län