10 mar -14: Ingelstad Direkt!

Hela 200 personer besökte 10 mars Ingelstad Direkt. Här följer en kortare redogörelse för mötet.

Per Schöldberg – kommunalråd
informerade om Växjö Europas grönaste stad

Jörgen Gertsson – Förbundschef, Värends räddningstjänst
förklarade läget för deltidskåren i Ingelstad, det pågår ett intensivt arbete för att rekrytera personal, man har i nuläget fått in 3 ansökningar men för att klara målet med full beredskap så behövs ytterligare 3 st. just nu skickar man ut en personlig inbjudan till alla mellan 20 -50 år, samtidigt annonserar man i press och på storbildsskärm, målet är att kunna få in mer kvinnor i kåren, Jörgen lovade att ”göra allt som står i hans makt för att klara detta ” till hösten. Detta låter ju bra.

Anneli Loberg – Omsorgschef
Informerade om hemtjänsten, taxor mm. Hon förklarade att Kvarngården som idag är ett särskilt boende där man Efter en behovsutredning kan få hjälp av personal i huset, har haft problem med fylla upp alla rummen, detta håller på att lösa sig nu. Att E-huset skall vara ett seniorboende där man efter att man fyllt 75 år kan ställa sig i kö. Seniorbonde skall vara som en ”vanlig” lägenhet ute i samhället där man kan umgås med grannar och om man behöver hjälp ansöker man om hjälp av hemtjänsten (kommunal eller privat)

 

Stefan Blomqvist – VD för Vidingehem

Meddelade att man i dagarna färdigställt den 301 lägenheten i samhället på stationsvägen. Ingelstad är det samhälle som är tvåa vad det gäller lägenheter i Vidingehems regi.

Nästa byggnation sker på Furulidsvägen där man i höst kommer att riva vita huset vid Tallskogen bygga 6 nya lägenheter.

Det är lätt att få hyresgäster till Ingelstad så därför tittar man på fler objekt framöver. Man satsar på förbättringar av utemiljön på Klintesvägen och Pionen, det har varit ett uttalat önskemål från hyresgästerna.

 

Mario Jonjic – Utredare på stadsplanekontoret

Informerade om att kommunen kommer att se över stadsplanen för Ingelstad under det kommande året. Man vill börja med att kalla till ett stormöte för att dels informera och sedan samma kväll dela in de närvarande i mindre grupper som skall få komma med förslag till hur Ingelstad skall se ut i framtiden. Detta har gjorts på andra orter tidigare och blivit mycket bra.

Så skriv in i almanackan att det är stormöte angående Ingelstads framtid den 7 Maj på Näckrosen

 

Mia Granqvist – Förvaltningschef, Skola- barnomsorgsförvaltningenFörklarade att skolor och förskolor i Ingelstad, Nöbbele och Uråsa har ett stabilt elevunderlag sett fram till 2017 är läget stabilt, detta under förutsättning att det inte blir några längre strömavbrott för då spolieras hela planeringen !!!!!!. Det känns ju bra att inte skolorna ligger i riskzonen de närmaste åren.

 

Per-Olof Löfberg – Trafikplaneringschef

Meddelade att det för något år sedan skett en hastighetsöversyn i samhället där man sänkt hastigheten till 30 resp. 40 km

 

Därefter var det fika som Växjö kommun bjöd på.

 

Erik och Anton spelade musik dels innan mötet började samt under fika pausen detta var mycket omtyckt. Tack till er!

Vi vill också tacka Sallo och Näckrosen för ett bra jobb för att se till så alla fick både fralla och dryck!

 

Efter pausen var det frågestund där:

Hastigheten förbi Torsjö by diskuterades den är stundtals väldigt hög samt mycket stor andel lastbilar, det har skett många olyckor där de senaste åren. Hans på Torsjö gård efterlyste åtgärder på både kort och lång sikt, samt att kommunen  bygger en cykelväg ner till samhället.

Denna skulle även kunna förlängas så att man skull kunna cykla/ gå runt hela sjön

Andra frågor som var uppe:

Fritidsgård,

upprustning av Sikabacksområdet, både av toaletter, handikappanpassning, campingen och kiosken.  Detta sköts idag friluftsfrämjandet.

Tomtmark för både egnahem och flerbostadshus, idag finns inga till salu det kommer att ta två år innan man kommit ifatt pga att man prioriterat Växjö stad.

Ljusmarkeringar vid övergångsställe Vårdcentralen/Näckrosen.

Rastplats vid info.tavla södra infarten.

Läktare på sporthallen

 

Charlotta Svanberg – Kommunalråd – avslutade kvällen å Växjö kommuns vägnar med ett kort avslutade tal.

 

Vi i Bygderådet vill TACKA alla som kom till mötet och visa att Ingelstad inte är någon sovförort till Växjö utan verkligen är ett samhälle som har engagerande invånare.

Samt alla som på alla vis hjälpte till med det praktiska så att det blev ett bra möte

 

Tack

 

Bygderådet  i Ingelstad

 

g/m Lasse Henriksson

 

Bilderna nedan och de som rullade på storbilden under mötet är tagna av Christer Stenberg – tack för det! 

 

DSC_2001

DSC_2000

DSC_1999

DSC_1996

DSC_1995

DSC_1994

DSC_1987

DSC_1985

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län