14 okt – 14: Vidingehems VD åter på besök

Minnesanteckningar Bygderådet

stefan_och_hans_14_okt_14

Foto: Christer Stenberg

Vi hade besök av Stefan Bergqvist VD Vidingehem (till vänster) och vår ständiga stöttepelare och mentor Hans Olsson (till höger)

Stefan informerade att man efter en inte så lyckad upphandling 2014 nu tar över yttre skötsel i de södra orterna from våren 2015

Att man lagt ca: 1 miljon på utemiljö på Klinten och Pionen som man hoppas skall ge ökad trivsel på områdena

Man har anlitat en arkitekt som skall ge förslag på framtida utformning av centrum miljön

Nästa byggnation blir på Furulidsvägen ”vita villan” som skall rivas och ge plats för lägenheter i två plan

problemet är kostnaderna som skjuter i höjden, en ny boendeform som växer fram är äganderättslägenheter som kan hjälpa till med finansiering

Tänkbara framtida byggnation är LIS-området vid gångvägen mellan vattenvägen och Ingelshov

8-12 lägenheter, men först måste Markus Boxe Länsstyrelsen godkänna att det inte är kulturmark

Man funderar mycket på seniorboende och trygghetsboende, behov och var i så fall dessa skall ligga. Ett tänkbart område är framför Näckrosen, kanske att det går med en samutnyttjande med Näckrosen?

Vidingehem ser över hur övriga centrum får hjälp med att fixa juldekorationerna, återkommer med förslag på hjälp

Våra landsbygdspolitiker Eva Johansson och Carin Högstedt vi gärna träffa bygderåden efter jul

Vi skall ta kontakt med Eva Eklid -Blomqvist och den blivande ordf. i kulturnämden  för att se vad som kan göras runt Näckrosdammen med belysning och dylikt

På lördag är första gången för fritidsgården, på Kvarnen kl. 19:00 – 23:00 Kerstin och Bodil är där men kom gärna dit och kolla, nästa gång den16/11 behov av hjälp finns, lika så den 6/12

Nästa möte den 12/11 Näckrosen kl.18:30 då vi skall försöka ännu en gång att prioritera vilka ämnen som är viktigast för 2015. Ingen extern inbjuden.

Mario kommer den 5 och 6/12 för att presentera översiktsplanen på Näckrosen, sprid gärna det ev. kommer Vidingehem ut och hjälper till med” grillmys”

Ha det gott lasse

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län