14 jan -15: Årets första möte!

Minnesanteckningar Bygderådet 2015 01 14

 

Närvarande: Kersti, Margaretha, Kennet, Bodil, Ulla-Karin Sigge, Christer, Per Folkesson, Hans Ohlsson, Lasse

 • Vi bestämde att göra en broschyr om Ingelstad, där vi beskriver vilka aktiviteter som har genomförts och vilka projekt som vi vill genomför de närmaste 4 åren, i rangordning efter vad som kommit in från samrådet och vad vi tycker.          Ansvar Kerstin och Bodil
 • Sjöbols Villaförening har skrivit om hur dom ser på hastighetshöjningen från 70 – 80 km på väg 27 och önskemål om övergångsställe vid busshållplats. Vi skall försöka hitta en tid för ett möte med dom,     Ansvar ???????
 • Vi skickar en skrivelse till Tekniska om kraftiga punktbelysningar vid övergångsställena vid ”gröna bron” och vid Näckrosen/ vårdcentralen, stora stolpar med lampor med vitt sken. Varningsskyltar med blinkande lampor fungerar dåligt och kan om dom är trasiga ge falsk trygghet enl. Hans Olsson (därför beslutade vi att välja en ny strategi)           Ansvar alla/ Kerstin
 • Vi frågar Innebandyför. och skytteför.  om vi kan träffas och se vilka möjligheter det finns att tillsammans begära en utbyggnad av sporthallen söder ut för att få till en läktare och samtidigt ev. lokaler för skytteför.     Ansvar Sigge
 • Fritidsgårdsverksamheten var lyckad i höstas då det var 3 kvällar på försök, det skall vara klart att det fortsätter även i vår vilket är otroligt bra
 • Vid presentationen av översiktsplanen i december diskuterade vi om hur centrum skall utformas, vi har gett Henrik Johansson d.yngre kommunen i feb. för ett möte med Vidingehem, Diab, Kvarnen, ICA, Solviken att tillsammans med oss sondera läget             Ansvar Kerstin
 • Vi ber Vidingehem om hjälp att skapa en biltvätt i samhället, räddningstjänsten och parkförvaltningen kan tänka sig att dela sin med allmänheten, vi ger en skrivelse till Vidingehem  Ansvar Christer Stenberg
 • Vi hör med Lundgrens el om förslag till olika belysningsalternativ runt dammen och kostnadsförslag på detta         Ansvar Margaretha
 • Bodil jobbar vidare med en ritad logga på stenen för Ingelstad, som kan användas i olika sammanhang             Ansvar Bodil
 • Kennet, Sigge och Lasse plockar ner stjärnorna och inventerar hur många som är trasiga
 • Sigge representerar Ingelstad när centrumorterna träffar kommunledningen den 2/2 2015                 Ansvar Sigge

Nästa ordinarie möte den 11/3 18:30

Till dess ha det gott

Lasse

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län