15 apr -15: Grönsstrukturprogram

Hej på er!
15 april var vi på möte med kommunen ang. grönstruktur
Ett mycket intressant och lyckat möte, där vi i tre bilar gav oss ut för att visa upp vårat vackra Ingelstad, med allt från strövstigar, cykelvägar, lek och grillplatser.
Vi körde körde runt på gator, cykelbanor och skogsstigar (tur att polisen håller sig i stan annars kunde det gott illa)
Vi fick ge ifrån oss mycket info. och ett särskilt tack till Roger Dahlfors som guidade oss runt och sedan bjöd på fika i Sikabacksstugan  och med Sigge som kompletterade med historiska fakta.
Detta kommer att mynna ut i en beskrivning och karta framåt hösten.
Nedan följer anteckningar noterade av Maria E Arvidsson, Stina Klyft på Växjö kommun.

 


 

Minnesanteckningar träff grönstrukturprogram, INGELSTAD
onsdagen 15 april, 2015, bilrundtur + friluftsfrämjandets stuga Sikabacken

Närvarande: Från Ingelstad: Lasse Henriksson, Margareta Svensson, Lars Olsson, Ulla-Karin Tim-Haglund, Christer Stenberg, Roger Dahlfors, Sigge Johansson Från Växjö kommun: Lars Andersson, Anette Fransson, Maria E Arvidsson, Stina Klyft

 

summering_ingelstad_20150420

 

 

Prästabacken/Stommabacken

 • På östra sidan av väg 27 ligger Ingelstads skid- och pulkabacke med knapplift (privat markägare). Backen anlades 1985 av Friluftsfrämjandet. Ingelstadborna finansierade liften genom att köpa andelar (100kr eller 200 kr). Drift av backen, framförallt liften, sker med ideella krafter samt snörika vintrar med kommunalt bidrag (10 000 kr). Kommunen slår även gräset för att hålla backen öppen.
 • Här växer vackra backsippor.
 • Valborgsfirandet hålls här varje år med brasa uppe på toppen. Man samlas vid kyrkan och går fackeltåg upp till bålet.
 • Sommartid fin utsiktsplats men ingen plats som direkt besöks sommartid.

 

Många fina promenadrundor

 • Promenaden runt Näckrosdammen. Bra belyst kvällspromenad och lätt tillgänglig.
 • Änganäsrundan – fin promenadväg på cirka 5 km på östra sidan om riksväg 27. Går längs mindre grusvägar genom odlingslandskapet. Stengärdesgårdar och stora lövträd och alléer bitvis. Kantas sommartid av mycket lupiner.
 • Sjöbol – Sunnansjö – Mats bro – smalspåret = runda runt Kyrksjön.
 • Ryssagårdsrundan förbi Ingestadgymnasiet
 • Maderna – Brändegårdsvägen – runda sydväst om Ingelstad
 • Älgarundan – öster om riksväg 27, utmed befintliga grusvägar.
 • Förlängda Älgarundan – densamma som ovanstående dock går man ytterligare en bit söderut, förbi kyrkans lägerplats, innan man viker av mot väster och riksväg 27 igen.
 • Har idé om att rita in fina promenadstråk/cykelvägar på karta för att sprida till invånare, nyinflyttade, besökare etc. Kan dock behöva hjälp med kartunderlag.

 

Populära platser att besöka

 • ”Bogrens park” eller ödetomten mellan Ingelstad skola och Kyrksjön/ån. Fin plats markerad av stengärdesgårdar, ekar i cirkelform, stenbord. Mycket vitsippor på våren. Platsen är uppkallad efter smeden Bogren som bl.a. har gjord stenbordet någon gång under tidigt 1900-tal.

 

Festplatser

 • Cirkus kommer till grusplanen vid skolan.
 • Valborg firas på Prästabacken.
 • Midsommar firas på Sikabacken.

 

Sjöbol

 • Sjöbolsområdet är uppkallat efter gården Sjöbol vilken ligger direkt väster om väg 27 mitt emot trädallén till Ödegärde.
 • Grillplats, bollplan finns intill lekplatsen som framförallt besöks av barn från Sjöbol samt skolan och förskolan.
 • Bryggan vid grillplatsen är mestadels för båtar och fiske. Man fiskar bl.a. gädda och sutare. En del badar där också (fast man behöver duscha efter).
 • Ett fint lövskogsområde finns direkt söder om bollplanen. Man kan gå en stig genom den ända ner till Sunnansjö och vidare till Hanefors kraftstation.
 • Önskemål om att rensa upp i Kyrksjön för att få mer vattenspegel.
 • Samtidigt måna om fågellivet framför allt på den västra sidan av sjön/ån.

 

Vinteraktiviteter

 • Två grusplaner spolas vintertid. Den vid skolan spolar föräldrar i området medan grusplanen vid Glasberget spolas av kommunen.
 • Skidor/pulka i Prästabacken.

 

Basplatsen söder om Helenetorp

 • Öster om grusvägen ner till Mats bro har friluftsfrämjandet tillsammans med Ingelstad skola byggt en basplats med vindskydd och grillplats under tak som byggdes 2014 genom bidrag på 25 000 kr från FK Puls.
 • Används mycket av skola, förskola och friluftsfrämjandes egen verksamhet, framför allt ”Mulle” och ibland ”Strövarna”. Också en del allmänhet. Man har planer på en anslagstavla på platsen så skolan ska kunna ”boka platsen” ibland. Grillplatsen kommer att göras mer tillgänglig t.ex. för rullstol genom att delvis öppna upp i bänkarna.
 • Ligger inte långt från Kyrksjön där ett rikt fågelliv finns.
 • Området består till stor del av utfyllnadsmassor från byggandet av Uråsa flygfält, en förklaring till stor förekomst av stora stenar.
 • På andra sidan grusvägen finns en spontant skapad bana som används för BMX- och ibland mopedkörning. Används av ortens barn/ungdomar (killar 12-15 år). Idag till stor del egenbyggda gupp, start/mål av bildäck mm. Har sitt ursprung i 1970-talet och användes då som racerbana för minigokarts/radiostyrda bilar.

 

Glasberget

 • Glasberget har fått sitt namn från att man här tidigare bröt kvarts till glasbruken. Fortfarande en populär stenskatt att hitta vita stenar för barnen. Brytningen avslutades under första halvan av 1900-talet. Även om det gamla stentaget till stor del är igenfyllt idag så är det spännande miljöer med gropar, stenblock och höjder/branter.

 

Bosagården

 • Det går en stig från Glasberget ned till Bosagårdsvägen som kallas Ottos väg efter dess skapar (Håkan Ottosson). Där Vid Bosagårdsvägen finns en fin grillplats (Håkans grillplats/Bosagrillen). Stenmurarna runt platsen är troligen rester från en tidigare linbasta som hörde till Bosagården. Murarna rensades fram för ett par år sedan av kommunen. Själva Bosagården med mangårdsbyggnad och ladugård brändes ner för några decennier sedan då det var i dåligt skikt. Idag är här en bigård.
 • En fin plats med stengärdesgårdar och gamla ekar.
 • Bosavallen ligger mellan Bosagården och villabebyggelsen i norr. Fotbollsplanen används av ortens pojk- och flicklag som tränar här. Här finns också en relativt ny hundrastplats. Tidigare fanns odlingslotter på platsen men de aktiva odlarna tröttnade efter hand då det inte fanns något vatten på platsen.

 

Sikabacken

 • Fantastiskt fint område. En ås skiljer badplatsen och dansbanan från vägen.  Åsen är skyddad och får inte grävas ur mer
 • Friluftsfrämjandet har en klubbstuga på åsen i norr som man hyr av Vidingehem.
 • Marken som utgör Sikabacken med badplats, camping, dansbana, grusplan tennisbanor, elljusspår m.m. ägs dock av kommunen. Friluftsfrämjandet arrenderar en del (hur mycket?) av kommunen.
 • Campingen med ca 10 platser är välbelagd sommartid. Inte full men alltid några husvagnar/husbilar där vid bra väder. Framförallt många äldre som bor på campingen då platsen är lugn och naturskön.
 • Det är framför allt ”TVMare” (ungdomar i friluftsfrämjandet) som sköter verksamheten under sommarhalvåret genom glassförsäljning (vid fint väder), städning av servicehus och camping m.m. Pengarna går till deras expeditioner/fjällenvandringar.
 • Stugan används också av andra föreningar.
 • Man har en del problem med skadegörelse/nedskräpning i samband med framför allt Naturbruksgymnasiets avslutningsfest och fint väder återkommande onsdagsfester. Då kommer även andra ungdomar till platsen.
 • Midsommar firas på Sikabacken, vid dansbanan.
 • Man vill inte göra allt för stora förändringar på Sikabacken. Vill att det även i framtiden kan skötas ideellt/på föreningsbasis. Dock behövs nytt servicehus med toaletter och duschar. Idag mycket slitet och problem med mögel. Cirka 4 eluttag på campingen skulle behöva bytas ut. Fanns tidigare två uteduschar på området som man gärna skulle vilja ha tillbaka. Liten åtgärd då plattan och ledningar redan finns. Skulle vilja handikappanpassa delar av området genom små åtgärder då många äldre bor på campingen genom dess relativt lugna karaktär.
 • Minigolfbana fanns tidigare på området men är idag nedlagd då den var i dåligt skick. Diskussioner om att anlägga en ny finns, men den bör i så fall ligga i centrum vid Näckrosdammen istället. Även möjligt att förlägga boulebana vid Näckrosdammens östra sida, där närheten till ålderdomshemmet på andra sidan Växjövägen är en stor fördel liksom satsningarna på Kvarnen kan innebära intresserade besökare. Fyra (?) boulebanor finns dock på Sikabacken.
 • Tennisbanorna vid Sikabacken sköts av Ingelstad IK. I princip är det möjligt för alla barn och ungdomar att spela gratis. Möjligt att köpa en klisterlapp och därigenom boka bana och man har då rätt att ”köra bort” om någon annan spelar som inte har bokat.
 • Någon form av markering önskas vid passage över vägen mellan Sikabacken och Ingelvi. Skulle kunna vara en temporär lösning – som används bara vid t.ex. träning.
 • Friluftsfrämjandet är mycket aktiva och drivande i orten.

 

Torsjön runt

 • Diskussioner pågår för att skapa ett cykel-/och gångstråk runt Torsjön. Markägare öster om Torsjön i Torsjö verkar vara villiga att släppa till mark för stig utmed vattnet samt cykelväg utmed riksvägen. Samtal har förts med Trafikverket som ställer sig svagt positiva till att anlägga en cykelväg utmed väg 27. Torsjö liksom Hörda och Tegnaby är idag isolerade ifrån Ingelstad då det inte finns möjlighet att cykla/eller gå in till orten utmed riksvägen.
 • Ko-tunnel finns under riksvägen norr om Torsjö Norregård. Kan den användas för passage av vägen även för cyklister? Troligen något låg i höjd.
 • Önskar en bro för gång och cykel tvärs ån norr om Torsjön. Det finns vägar som går ända ner till ån från båda håll men ingen bro över. Det är en intressant miljö som lite liknar fjällen. Skulle vara bra som rastplats – både för kanot och cykel/gång.

 

Sydostleden/smalspåret och hästar

 • Gamla järnvägen/smalspåret genom Ingelstad ingår i Sydostleden,. Leden är inte asfalterad och i dåligt skick då den förstörs av ridning. Det finns skyltar om att ridning ska vara på den västra sidan men inte alla som håller sig till det. Svårt för cyklister/turister som ofta kommer med cykelkärra eller tre-hjuling då leden är gropig. Det står att Sydostleden ska vara handikappvänlig men det är den ju inte. Kan det vara en lösning att asfaltera delar/halva vägen?
 • Det finns många fina ridvägar i ortens omgivning så man behöver inte rida på Sydostleden. Häststall finns bl.a. i Ryssgården och Humlegården, där flera från Naturbruksgymnasiet har sina hästar.
 • Skulle vara värdefullt med sittplatser längs smalspåret/sydostleden mellan Sikabacken och centrum.

 

Träd

 • Många fina trädmiljöer runtom i Ingelstad
 • Vackra trädalléer vid Sunnansjö och Ödegärde.

 

Torsjön och Kyrksjön

 • Det finns ingen kanotuthyrning i orten idag men friluftsfrämjandet har egna kanoter. Det finns möjlighet att ta sig långt, både norr och söder ut. Dock relativt många lyft som behövs.
 • Kyrksjön – en rik fågelsjö/miljö då det oftast är öppet vatten året runt. Undantag är riktigt kalla vintrar. Exempelvis finns det här sångsvanar hela året.
 • Nabben – gammal badplats på Torsjöns sydöstra sida som används till viss del även idag.
 • I Torsjön fiskas gös.

 

Hanefors

 • Stigen utmed Kyrksjön fortsätter söderut, via gång- och cykelbron Mats bro (Mats, en rörmokare som byggde bron tillsammans med sin bror), till gården Sunnansjö och Hanefors kraftstation. Därefter finns möjligheten att vika av norrut mot orten via smalspåret eller fortsätta en bit till innan man tar vägen via Bosagården tillbaka mot orten.
 • Fin stig utmed dammarna vid Hanefors kraftstation. Många svanar, framför allt vid övre dammen. Mycket stora träd (ek och ask) i området. Fint vårflor med vitsippor.
 • Kraftstationen kommer troligen rivas ur så att vattenmiljön förändras på.

 

Kulturhistoriska platser värda besök

 • Strax norr om Ingelvi finns gamla avrättningsplatsen. En av de sista avrättningarna i Sverige skedde här. Besöks bl.a. av friluftsfrämjandet.
 • Inglingehög
 • Bronsåldersröset Limme rör är smålands största och finns…?
 • Runsten vid Kåragården i Änganäs.

 

Prioritering

 • Lite renoveringar vid Sikabacken av servicehus, duschar och toaletter.
 • Satsning på centrum, med fokus på uteaktiviteter runt Näckrosdammen.
 • Sydostleden – åtgärder då den idag är gropig.
 • Hjälp med kartunderlag till markering av promenader/cykelrundor.
 • Sittplatser längs smalspåret mellan Sikabacken och centrum.

 

Beröm

 • Kommunens parkpersonal och framförallt Håkan Ottosson får mycket gott beröm. Betyder mycket för de gröna miljöernas kvalitet och innehåll.

 

Antecknat av Maria E Arvidsson och Stina Klyft 20150416, Växjö kommun.

 

 

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län