20 maj -15: Översiktsplan

Minnesanteckningar 20 Maj 2015

Till oss denna kväll kom Henrik Johansson och Mario Jonjic från Vä-kommun för att redogöra vart vi står med översiktsplanen.
• Det har inkommit 13 yttrande, mestadels positiva. En har besvärat sig över byggnation på LIS-området vid Ingelshov, där det skulle kunna byggas seniorbostäder eftersom det finns möjlighet att äta och få rekreation där. Detta är ett grundkrav när man skall bygga seniorbostäder.
• Solvärmetomterna är inte aktuella för bostäder, dels för närheten till väg 27, dels närheten till industrier i området samt om det skall byggas en bro över kyrkviken så kommer den vägen också att ligga nära ev. bostäder.
• På de område som är utpekade i ÖP så finns det en gammal byggnadstipp sedan 40-talet, denna skall kommunen analysera för att se om där kan finnas något farligt som måste forslas bort. Detta skall göras i sommar. Det finns också längre söder ut båda sidor om sydostleden ett gammalt odlingslandskap, detta skall Länstyrelsen besiktiga och komma med direktiv om hur man kan involvera detta i kommande byggnation, klart i höst
• Detta för att undanröja kommande problem i ÖP
• Sikabacken finns med upprustning, men det får kommunen lösa tillsammans med berörda föreningar och intressenter
• Man jobbar vidare med Centrumplanen som ingår i ÖP.
• Eftersom de 5 tomterna på Kavallerivägen redan är sålda så tittar man närmare på om det kan finnas tomter som kan släppas i närtid.

Vi bestämde att med egna pengar infodra förslag och kostnadsförslag på punktbelysning runt ”dammen”, när vi har det i handen så går vi till kommunen och ber om ekon. stöd.
Ansvarig Margaretha
Vi försöker skynda på välkomstskyltarna ritar ett förslag, ta in offert på tryck, och när vi sett det så kör vi.
Ansvarig Bodil, Jonas och Lasse

Vi förberedde mötet med kommunledningen på måndagen den 25/5
Vi bestämde oss för att med hjälp av kartor, bilder som Kennet tar och skickar till Henrik, justerar foldern Vision Ingelstad, Jonas ändrar och ser till att dom finns i resektionen måndag morgon.

Stolpar inför 25/5
vi kommer från Ingelstad och engagerar oss i Bygderådet för att det är roligt att påverka
bygderådet fungerar ju som en mellanlänk mellan medborgaren och kommunen
vi har jobbat med att samla in bygdens önskemål och behov genom stormöte,
personliga samtal och återkoppling
i översiktsplanens samråd har det inkommit 13 kommentarer,
mestadels positiva. 1 negativ vilket understryker att vi lyckats med att ”kratta gången”
vi jobbar i nära sammarbete b.la. med Henrik, Mario och Hans. Vilka gjort ett fantastiskt jobb
i översiktsplanen finns en fördjupningsplan av centrum,
vilket i Ingelstad tyvärr består av mycket asphalt av olika orsaker b.la järnvägen
cykelleden Sydostleden / hård beläggning
Prio
belysning runt näckrosdammen egen projektering
sikabacksområdet
cykelväg runt Torsjön
busslinje 215 över Stenslanda
självklart att efter ÖP få igång byggnation

HUR GÅR VI VIDARE

Vi tycker att mötet med kommunledningen gick riktigt bra
Vi följde planen, Kerstin förklarade vilka vi var och vad vi ville.
Lars O. fortsatte med att förklara cykel/ gångstig runt Torsjön, där markägarna är info. och positiva, att vi har haft kontakt med vägverket, sammanfattat så klargjorde vi att det inte handlar om en cykelväg med asfalt och belysning, utan en stig med grusbädd som gör det möjligt att ta sig runt sjön och se dess skiftande natur. Detta kändes som en möjlig väg och vi skall kontakta Henrik för hjälp med förstudier tillsammans med Lars O.
Det känns som att vi har Kommunen med oss ang. busslinje 215.
Vi ligger geografiskt sett mycket väl till, nästan som Öjaby gjorde för 30 år sedan (en förort)
Vi fick 40 minuter med vår kommuns representanter och dom var nyfikna på vad vi gör
Det kändes mycket bra.
Med vänlig hälsning lasse

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län