30 nov -15: Kommunalrådsmöte

 

Vi hade ett bra möte i måndags med kommunalråden i måndags där även Mario deltog.  Kerstin var tydlig om vår frustration över att det händer alldeles för lite och för långsamt. Utkomsten är följande:

 

1.Kommunalråden kallar in Vidinghem innan jul för att snabba på Näckrosen-bygget (Bo Frank).

2.Åtta tomter klara under 2016. Mario fick uppdrag att går vidare och förbereda fler tomter. I samband med samråd 29/1 (översiktsplan) samlas intresseanmälan för ytterligare tomter in. Extern senior-aktör bjuds in till samrådet 29/1. Finns intresse så löser man markfrågan för ytterligare seniorboende (Bo Frank).

3. Man kan inte sponsra bank/bankomat-aktörerna. Däremot får landsbygdssmaordnaren i uppgift att kartlägga kontatuttagsmöjligheter i kommundelscentra (Bo Frank -> Monika Skagne -> Therese Friman). Man trodde att det redan fanns bankomat i Ingelstad. Kerstin pratar med vår ICA-handlare för att försöka få till bankomat i affären.

4.Kommunchefen (Skagne) hade pratat med nye Länstrafiksordföranden(jag tolkade det i alla fall att det var den som tog över ordförandeklubban efter Sven Sunesson) – han hade aldrig hade hört talas om någon buss 215 över Tävelsås/Stenslanda…  => Kommunen går in med formell framställan om en sådan linje (Bo Frank -> Monika Skagne).

5. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda gång- och cykelstig runt Torsjön (Bo Frank -> Monica Skagne -> Tekniska nämnden).

6. Kerstin påtalade att eleverna upplever skolmatens kvalitet som väldigt dålig vilket kommunalråden tog till sig.

 

 

Mvh, Lars Olsson

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län