9 sep -15: Blandat hos Barrfelts

Minnesanteckningar möte hos Kerstin Barrfelt Torsjövägen 9/9 2015

 

Vi fick information av Ulrika Svensson om hur vi kan anmäla oss som studiecirkel för landsbygdsutveckling, kan ge oss nya infallsvinklar och kontakter. Kraven på oss är endast att redovisa cirkelmedlemmar och närvaro samt en kopia på minnesanteckningarna.                                                                Kerstin

Att i slutet på oktober bjuda in Sven Sunesson v.ordf. i länstrafiken Region Kronoberg till en dialog om buss 215 och då även bjuda in Tävelsås bygderåd, eftersom vi har lämnat in en skrivelse tillsammans                                                   Lasse

Fråga Johan Åstrand om han vill tala om Ingelstad och Inglingehögs historia när vi står för värdskapet för möte med centrumorternas möte                           Lasse

Undersöka om vi kan använda QR-kod(den grötiga fyrkant som finns på många ställen bl.a. tidningar och broschyrer) för att i framtiden ge turister och Ingelstadbor info.om sevärdheter och historia tillsammans med Hembygdsföreningen                                                                                                                Kennet/Jonas

Se om vi kan hitta en bättre skyltning till Sikabackens bad och fritidsområde.

Bodil

Välkommenskyltar vid infarterna, Bodil och Jonas färglägger och Lasse kollar med skylttillverkare om tekniska krav                                Bodil/Jonas/Lasse

 

Glasbergsområdet kommer att klassas som naturmark

Helenetorpsdeponin  (G:la soptippen)är inventerad och kan inte användas för byggnation p.g.a. att den är för porös, men kommer att göras till parkområde.

 

Tala med Håkan Ottosson om hur vi gör med fontänen                      Sigge

 

Skogsmarken mellan Helenetorps förskola och Kavallerivägen. Planändring är inlämnad för ändring av byggnation av flerbostadshus, till 7-8 tomter för enfamiljshus

 

Ander Gräns meddelar att DIAB nu är igång med bygget av 6 lägenheter på Klintesvägen, beräknad inflyttning. Feb. 2016

Sigge och Margaretha har varit på kommunen och fått info. Inte mycket nytt, dialog förs om att ev. ha olika pris på tomtmark i de olika orterna i kommunen, Ingelstad som är ett attraktivt ort kommer då i den högre prisbilden. Det gör inte någon större prisskillnad på totalpriset av bygget.

 

Lars O. hade ett bra möte tidig sommar om gång och cykelstig runt Torsjön

 

Vi färdigställer stjärnorna och ber därefter Vidingehem ta över ansvaret

                                                                        Kerstin

 

Nästa möte är den 7 oktober på Kvarnen kl. 18,00

Då kommer Mario, Henrik och Terese ut och stämmer av översiktsplanen och kanske lite om hur dom tänkt med centrum.

Kom gärna ner vid 17:30 så tar Margaretha oss med runt dammen, ang. markbelysning på östra sidan.                                                                        Margaretha

Vi tackar Kerstin för en fantastisk utsikt, stor gästfrihet och en mycket god smörgåstårta med tillbehör.

 

Ha det gott

Lasse

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län