23 mar -16: En blandad kväll

Vi var ett gott gäng i onsdags, med Therese Friman, 3 personer från Torsjö och Thomas Johansson från IIBK.

 

 • Belysning runt Näckrosdammen, Kommunen kommer ut den 30/3 kl.: 17,00, för att se vilka möjligheter som dom har att hjälpa till med ljussättning på den östra sidan + ön

Margaretha försöker att få med Per Johansson ljus & teknik AB, för en demo. den kvällen.

 • Margaretha har gjort en ansökan om Bya peng och skickar in den till kommunen.
 • Hon informerade också om info. kvällen i Pilås, vi bestämde att be Annica komma ut och hjälpa oss om hur man söker Leader-pengar, vilka projekt som kan ingå och om man skall söka ett stort eller många små, det finns även pengar till unga att söka, kontaktpers. då är Veronica Ingolf. Margaretha åker på utbildningskväll i Gransholm den 26/4 är det någon mer som är sugen?
 • Jonas kollar upp om vi kan få ut underhållning av Scen-sommar till Ingelstad. Vi konstaterade att man kan vara dels på Sikastrand ev. dansbanan eller i centrum.
 • Vi uppehöll oss ganska länge frågan om hårdbeläggning av cykelbanan /Sydostleden in till Växjö, Therese konstaterade att det förnärvarande inte finns några ambitioner på att lägga pengar på detta, hon har jobbat mycket med denna fråga utan resultat. Vi kom fram till att försöka påverka Tommy (projektledare sydostleden). Det är invigning av hela sträckan den 17 och 18 /6. Den 18/6 skulle vara skoj om vi kan göra något jippo i byn och då få kommunalråden att cykla sträckan V-ö- Ingelstad i lösgruset.
 • Vi gladdes åt uttagsautomaten på Pizza Inn. Öppettider 11,00 – 21,00  max 500:- / uttag
 • Kristina Johansson på Gölen önskar ett utökat antal kvällar för fritidsgården med föräldrar som hjälp och även för yngre ungdomar, Bodil talar med Kerstin om detta
 • Margaretha skickar in kommentar till grönstrukturs programmet, och ber att kommunen påverkar markägare att röja mot sjön för en ökad kontakt med vattnet när man färdas på cykelvägen
 • Näckrosföreningen har kommit med en önskan om sponsring av projektor och annan elektronisk utrustning i A- och C-salen 11.000:-, vi sponsrar med pengar för en projektor till C-salen 4 – 5.000:-. Lasse talar med Maritha Söderström
 • Thomas Johansson Ordf. IIBK info. om att dom tillsammans med IIK och ev. någon annan förening har för avsikt att bygga en helt ny sporthall, för att skapa förutsättningar för föreningarna att träna på vettiga tider. Idag är alla tider uppbokade i sporthallen fram till 22,00, och mestadels av IIBK. Det finns många som skulle vilja ha tider för andra aktiviteter men som inte får plats i nuläget, samtidigt kan man inte spela matcher i nuvarande hall eftersom det krävs läktare för 300 pers. IIBK är på väg upp mot höga höjder och då behövs en hall ännu mera. Sporthallen i Gemla kostade ca: 15 milj. Man tänker sig en hall på 22 x 42 meter spelyta, läktare, omklädningsrum, kansli till samtliga klubbar, någon form av mötesrum. Vid ett möte förra måndagen så kom vi fram till att det kanske skulle gå att hyra på Carrier där finns stora utrymme som redan är klara att flytta in i, Thomas J, Anders K och Lasse kollar på onsdag om det skulle funka. Vi skapar en arbetsgrupp där alla intresserade klubbar ingår och Jonas S representerar Bygderådet.
 • Lars O informerade om cykelstigen runt Torsjön, efter mötet med kommunen den 15/3, Det finns inte något engagemang från kommunens sida i denna fråga, Vägverket ställer stora krav på säkerhet och vill ha banan 10 meter från väg. Detta medför stora markförluster  och är inte realistisk utan att det sker i samband med en ombyggnad av väg 27, detta är inte aktuellt inom närmsta 10 års perioden. Nästa steg är att Bygderådet sammanställer en skrivelse och får alla markägare att godkänna sträckningen med underskrift förs därefter kan det bli tal om att tillsätta en utredning. Phuuuuu vilken byråkrati!!!!!
 • Nästa möte bör vi få ut Vidingehem för en redogörelse av hur man tänker att åtgärda hyresbehovet i Ingelstad som är enormt och hämmar utvecklingen av samhället

 

GLAD PÅSK på er alla

lasse

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län