Ingelstad på Facebook

Ingelstadkronoberg finns sedan en tid på Facebook. Det är bygderådet i Ingelstad som tar hand om Facebook-sidan och där kan du ta chansen att påverka det som sägs och bör sägas på de möten bygderådet har.

In och gilla så kan du vara med också!

facebook.com/ingelstadkronoberg