Inbjudan till möte 3/10 – Mörrumsåns vattenråd

Onsdag 3/10 är det dags för Mörrumsåns vattenråd att träffas i Ingelstad och diskutera miljöerna kring Mörrumsån med biflödena Aggaån/Skyeån. Det finns tre mötesplateser att välja mellan om man vill delta:

* Halda krogen Svängsta, tisdagen den 2 okt kl 18:30
* Näckrosen Ingelstad, onsdagen den 3 okt kl 18:30
* Visionshuset Ramkvilla, torsdagen den 4 okt kl 18:30

 

Ingen anmälan krävs – och det bjuds på fika!