Utredning om fritids- och friluftsbehov inledd

På uppdrag från kultur och fritidsförvaltningen har Helena Åkesson påbörjat arbetet med att utreda de mindre orternas behov av fritids och friluftsmiljöer. Samtliga tätorter utanför Växjö ingår i utredningen. Tillsammans på Näckrosen försökte vi ”inventera” Ingelstad. Ingelstads bygderåd och många andra representanter fanns på plats – läs mer om mötet här.