Info ang. Värends Räddningstjänst

Bygderådet har varit i kontakt med sockenråd/bygderåden i södra kommundelen och är överens om att detta verkligen är något som berör alla i hjärtat, det handlar ju grundtrygghet, både för att rädda liv och och våra hem eftersom räddningstjänsten fått utökad kunskap och utrustning för livräddande åtgärder.
Bygderåden i södra kommundelen träffas denna veckan, för att prata sig samman inför ett stormöte på Näckrosen planerat till torsdag 24/10 kl. 19. Där kommer presidiet för Räddningstjänsten, politiker, försäkringsbolag och pressen att vara inbjudna för att få förklara sig och svara på allmänhetens frågor.
Vi återkommer med mer precis tid efter mötet