Ingelstad Direkt – 10 mars kl. 18.00, Näckrosen

Växjö kommun hälsar allmänheten och företag i Ingelstad med omnejd välkomna till ”Ingelstad direkt”.

Ett direktmöte är till för de boende i ett specifikt bostadsområde, samhälle, by eller liknande. På mötet får allmänheten möjlighet att träffa kommunalråd och ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder. Tjänstemän och förvaltningschefer från olika förvaltningar deltar också. Ett direktmöte är en dialog mellan medborgarna och förtroendevalda politiker. På frågor som kommer upp på mötet ska ett ”direkt” svar ges från de politiker eller tjänstemän som deltar på mötet.

Tid och plats: 10 mars kl. 18.00, Näckrosen

Bland annat kommer följande frågor/information upp:
• Växjö, Europas grönaste stad
• Hemvård, seniorbostad, särskilt boende
• Framtid för räddningstjänsten i Ingelstad
• Kommande byggnationer och planer i Ingelstad
• Aktuell information från Skol- och barnomsorgsförvaltningen
• Aktuell trafikinformation

Passa på att lyssna och ställa frågor till de folkvalda, tjänstemän och chefer i vår kommun!