Några punkter inför stormötet imorgon

DSC_0693Imorgon 7 maj kl. 18.00 är det stormöte på nytt och ett viktigt sådant, som alltid.

Detta kommer bland annat att tas upp under lättsamma former med bra möjligheter att kunna uttrycka sina åsikter. Självklart är man välkommen även som en god lyssnare.

Bland annat kommer följande att tas upp:

 

 

  • Markus på Länsstyrelsen kommer att tala om vad som är skyddat av riksintresse och framför allt varför det är så.
  • Andreas från Växjö kommun berättar om hur vi måste tänka och ta hänsyn till naturens krafter pga vattendraget som passerar genom samhället – med risk för översvämningar och skydd för fågel- och fiskliv.
  • Mario och Kristina från planeringskontoret kommer att ta upp vad kommunen/planeringskontoret kommit fram till ang. storlek på samhället, vilken servicenivå dom förväntar sig och mycket annat.