Resultat, förslagslådan

Förslagslådawebb

”Röstningen” på de olika förslagen räknades samman så här:

 • Fritidsgård  = 15 st + 6 st = 21 st
 • Busslinje 215 till Växjö via Stenslanda/Tävelsås/Simhallen/Resecentrum  = 10 st+ 22st = 32 st
 • Läktare på sporthallen  = 7 st+ 3 st = 10 st
 • Cykelväg runt Torsjön  = 25 St+ 22 st= 47 st
 • Markbelysning runt Näckrosdammen = 6 st+ 14 st = 20 st
 • Utökade öppentid på återvinningscentralen för trädgårdsavfall = 6 st+ 8 st = 14 st
 • Upprustning av Sikabacksområdet ( toaletter, röda stugan mm ) = 18 st+ 22 st = 40 st
 • Välkommen skyltar, vid tillfartsvägarna  = 6 st = 6 st

 

Förslag som uppkommit på vägen:

 • Farthinder på vägar/gator
 • Fler företag på Carrier området
 • Isbana inomhus/simhall
 • Rondell vid Sjöbol väg 27
 • Hyreshus handikappvänligt
 • Behålla biblioteket
 • Bankomat
 • Bullerdämpning riksvägen ( skolan,sjö och sjöbol)
 • Sänkt hastighet/säkrare infart till idrottsplatsen / ingellvi
 • Seniorboende
 • Nybygge tex cykel och sport
 • Mer öppentider på biblioteket
 • Asfalt cykelled Ingelstad-Växjö
 • Konstgräsplan på sickabackens grusfotbollsplan
 • Belysning hela vägen till Sikabacken
 • Bassäng
 • Lokal för loppis möjligheter
 • Fler lägenheter
 • Behålla befintlig service tex bank, Ica, Vårdcentral , Bibliotek

Jättekul att många förslag kom in. En jättebra lista för Bygderådet att fortsätta jobba med!