11 sep -13: Dest. Åsnen, bilder och Värends Räddningstjänst…

Hej på er

 

Bygderådet har haft ett möte där företagarföreningen i Ingelstad var inbjudna att lyssna och ta del av info. om Destination Åsnen projektet. Åsa Eliasson projektledare informerade och gav goda tips hur de lokala företagen skall tänka för att deltaga i utvecklingen av turismen i Åsnenområdet. Det är Tingsryd, Växjö och Alvesta kommuner som tillsammans med Leader Småland och Leader Linné vill utveckla besöksnäringarna i Åsnenområdet. Detta tog sina 2 timmar men var mycket intressant och som kan OM VI ALLA är med på banan som ambassadörer för bygden, ge ett uppsving av turister, som vill fiska, campa, äta, sova och se vår fina bygd.

 

Därefter tittade vi på mycket fina bilder som Christer Stenberg tagit i samhället, meningen är att Jonas skall lägga in en del i ett bildspel eller “bildmapp” på hemsidan. Han får ett USB-minne av Lasse och får sedan välja fritt.

 

Som punkt 3 diskuterade vi hur vi skall agera eftersom vi fått reda på att förbandschefen för Värends Räddningskår har föreslagit att deltidskåren i Ingelstad skall läggas ner och att det bara skall vara ett brandvärn. Vi skall se om det går att få med angränsande byar i en protest.
Kolla på hemsida för det kommer fortlöpande info där.
Jag tittade på Växjö kommuns tankar om utvecklingen av kommunen fram till 2030 och där bland annat följande:

 

En särskilt viktig roll spelar våra sex kommundelscentra,
Ingelstad, Åryd, Gemla, Rottne,
Braås och Lammhult. Här finns en grundläggande
samhällsservice i form av skola, barnomsorg,
hemtjänst och hemsjukvård, idrottslokaler
och bibliotek. Här finns också ett kommersiellt
serviceutbud präglat av det underlag som finns
i närområdet. I våra kommundelscentra pågår
lokalt förankrade och framåtsyftande visionsarbeten.

 

JO JO

 

Mvh Lasse Henriksson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län