7 maj -14: Stormöte om bebyggelse

Minnesanteckningar från Kommunens stormöte den 7 maj 2014

angående översiktsplan för Ingelstad

Det kom väldigt mycket folk till även detta möte totalt var vi ca: 100 st. det är riktigt roligt att det finns sådant intresse i samhället.

Mötet inleddes av Mario på stadsplanekontoret som hälsade välkomna

Markus från länsstyrelsen förklarade vad som gäller med riksintresse av kulturminne

Andreas på kommunen visade vad som det kan innebära med översvämningar av vattendraget genom Ingelstad om det blir stora flöde.

Normalt rinner det 2,6 kbm. vatten/sek. vid ett kraftigt regn som inträffar var 100:de år räknar man med ett flöde på 26 kbm/sek. Detta måste man ta hänsyn till vid planering av framtida bebyggelse-

Därefter placerades folket ut vid 10 st. bord om 8 personer vid varje bord för att under en timmes tid diskutera hur man vill att samhället skall se ut framöver, man fick skriva ner 3 positiva och 3 negativa saker om Ingelstad, rita in på en karta de tankar som varje grupp kom fram till. Detta har nu tjänstemännen tagit med sig ”hem” för att sammanställa.

I höst kommer dom att med en utställning redovisa ett förslag till översikt, sedan sker en dialog med samhället för att om allt går bra kunna fastställas hösten 2015 av kommunstyrelsen. Först därefter kan det bli tal om att planera nya bostadsområde.

Tack för att ni kom och visade intresse, delgav era tankar som ni klurat på i er kammare

Trevlig sommar!

Bygderådet /lasse henriksson

 

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län