Nyheter

Nu händer det saker vid Hanefors. 
Kommunen har börjat att  anlägga
våtmark och återställning
av vattendrag.   Byggtiden är
november 2019 till september 2020. Mer info finns på Växjös hemsida där man också  hitta information om miljöanpassning av Näckrosdammen + mycket mer.

Växjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den är nu ute för samråd  här kan man läsa mer om  den.

Kyrkan är på gång att bygga ett nytt kyrkocentrum som ska rymma såväl pastorsexpedition som samlingslokaler för församlingens verksamhet. Det har nu gått så långt att detaljplan och samrådshandling har upprättats. Dessa finns nu på biblioteket för beskådan

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län