Nyheter

 

Hej här är viktig information från kommunen gäller främst företagare.

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Växjö kommun har därför beslutat om följande omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb;

  • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor Växjö kommun, VEAB och SSAM.
  • Om kunden begär anstånd förlänger Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.
  • Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kommer de att skjutas på framtiden.
  • Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som Riksdag och Regering kommit med.
  • Växjö kommun kommer införa avgiftsfri parkering under 3 månader i Växjö stad.

Mer information till företag finns här: https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/for-dig-som-foretagare-med-anledning-av-corona.html

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vid frågor kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Therése Friman

Näringslivsutvecklare

Näringslivsavdelningen

Kommunledningsförvaltningen

Växjö kommun

Tfn: 0470-411 76

therese.friman@vaxjo.se

www.vaxjo.se

 

Senaste mötesanteckningar från bygderådets möte den 12/3 2020 finns nu inlagda.

Från och med 1 januari 2018 är kommunen tvungen att ha en digital anslagstavla, här är en länk till den. Där finns mycket intressant att läsa.

Nu händer mycket uppe vid Ingelvi, den nya padelbanan är på gång här kan ni följa det på närmare håll.

Äntligen börjar något att hända med E-huset i Ingelstad. Vidingehem ska bygga om det till trygghetsboende, läs mer på deras hemsida.

Tiden bara rinner iväg vi har gått in i ett nytt årtionde 2020 och mycket är på gång. Helenetorp förskola byggs till och om, klar till hösten. Ny padelbana vid Ingelvi är på gång. Haneforsdammen återställs klar till hösten. Nytt kyrkocenter planeras. Kommunens nya översiktsplan som också berör Ingelstad. Vad händer med Ingelshov också något som berör, ja det är mycket. Ni som är intresserade och kanske vill påverka i den mån det går kom till bygderådet vid deras möten.
Ulf Hansén är ordförande och har koll på det mesta kontakta honom om ni är intresserade att delta och det går även bra med Lars Henriksson.
Väl mött på det nya årtiondet.

Nu händer det saker vid Hanefors. 
Kommunen har börjat att  anlägga
våtmark och återställning
av vattendrag.   Byggtiden är
november 2019 till september 2020. Mer info finns på Växjös hemsida där man också  hitta information om miljöanpassning av Näckrosdammen + mycket mer.

Växjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den är nu ute för samråd  här kan man läsa mer om  den.

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län