Nyheter

 

Tiden bara rinner iväg vi har gått in i ett nytt årtionde 2020 och mycket är på gång. Helenetorp förskola byggs till och om, klar till hösten. Ny padelbana vid Ingelvi är på gång. Haneforsdammen återställs klar till hösten. Nytt kyrkocenter planeras. Kommunens nya översiktsplan som också berör Ingelstad. Vad händer med Ingelshov också något som berör, ja det är mycket. Ni som är intresserade och kanske vill påverka i den mån det går kom till bygderådet vid deras möten.
Ulf Hansén är ordförande och har koll på det mesta kontakta honom om ni är intresserade att delta och det går även bra med Lars Henriksson.
Väl mött på det nya årtiondet.

Nu händer det saker vid Hanefors. 
Kommunen har börjat att  anlägga
våtmark och återställning
av vattendrag.   Byggtiden är
november 2019 till september 2020. Mer info finns på Växjös hemsida där man också  hitta information om miljöanpassning av Näckrosdammen + mycket mer.

Växjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den är nu ute för samråd  här kan man läsa mer om  den.

Kyrkan är på gång att bygga ett nytt kyrkocentrum som ska rymma såväl pastorsexpedition som samlingslokaler för församlingens verksamhet. Det har nu gått så långt att detaljplan och samrådshandling har upprättats. Dessa finns nu på biblioteket för beskådan

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län