Nyheter

 

Nytt från Vidinghem.
Som många säkert sett har arbetet att göra om E-huset fortgått hela hösten. Det blev ingen inflyttning i höst som det var planerat. Men nu är det snart klart, dom informera nu i dagarna att inflyttning kan ske måndagen den 1 februari. Kolla den digitala skärmen vid ICA in/utgång där finns mer information.

Nytt företag i Ingelstad. I Kvarnen har ett nytt företag startat i höst Tjugohundra 18 AB och under fliken näringsliv finns en länk till deras hemsida.

Bygderådet har haft möte den 15 oktober 2020 och  mötesanteckningar finns under fliken Bygderådet.

Meröppet på biblioteket. Nu är detta utfört även på biblioteket i Ingelstad och vad innebär detta, i länken här får du mer information.

Bygderådet i Ingelstad har nu installerat en digital informationsskärm i ICA:s ingång.  Skärmen är till för att man snabbt och lätt ska kunna få ut information till folket i bygden från b.l.a. Bygderådet. Föreningar, företag , bibliotek, kyrka ja alla ska ha möjlighet att använda den. Det är kostnadsfritt. För att få lägga ut information på skärmen kontakta Kenneth Svensson tel. 0708830727 eller mejla bondegard2@bredband2.com

Nytt från Vidingehem.
Vecka 20 har projektet med E-huset påbörjats på riktigt. Nu är dom på plats och river köken. Vecka 21 påbörjas matt-arbete. Men dom har ännu inte fått leveransbekräftelser på de nya köken. Trots detta hoppas dom kunna följa tidsplan med inflyttning i början av hösten.

Nu har nya paddelbanan på Ingelvi öppnat som ni säkert vet.
Mer info finns i följande länk paddelbana .

Hej! Under april/maj månad gör kommunen en medborgarundersökning: trygghet och säkerhet i trafiken. Läs igenom följande text och tyck till om ni har några synpunkter.

Under april/maj genomför Växjö kommun en undersökning för att få in invånarnas tankar och upplevelser kring trygghet och säkerhet i trafiken. Resultatet av undersökningen ska användas i arbetet med att ta fram en ny transportplan för kommunen.
Vi skulle vilja ha er hjälp att sprida informationen så vi får en bra respons om från de som bor på landsbygden, i mindre byar och i mindre orter.

Undersökningen finns på kommunens webbplats och kommuninvånarna kan delta i undersökningen på två olika sätt:

  1. En enkät som innehåller exempel på olika trafikmiljöer där det är möjligt att välja den miljö man tycker mest bidrar till trygghet och säkerhet.
  2. Lämna synpunkter genom att göra markeringar på en digital karta. Det gäller alla trafikanter, oavsett hur man reser, t.ex. till fots, med cykel eller med bil.

https://www.vaxjo.se/transportplan2030

Hör av er vid frågor eller funderingar.

Tack på förhand!

Hälsningar,
Pär Wallin och Colin Hale

Pär Wallin
Trafiksamordnare
Trafik & Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen
Växjö kommun, Telefon: 0470-415 72
par.wallin@vaxjo.se,  www.vaxjo.se

Colin Hale, Projektledare hållbart resande
Trafik & Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Växjö kommun,  0470 41876
colin.hale@vaxjo.se,  www.vaxjo.se

 

Hej här är viktig information från kommunen gäller främst företagare.

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Växjö kommun har därför beslutat om följande omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb;

  • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor Växjö kommun, VEAB och SSAM.
  • Om kunden begär anstånd förlänger Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.
  • Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kommer de att skjutas på framtiden.
  • Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som Riksdag och Regering kommit med.
  • Växjö kommun kommer införa avgiftsfri parkering under 3 månader i Växjö stad.

Mer information till företag finns här: https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/for-dig-som-foretagare-med-anledning-av-corona.html

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vid frågor kontakta oss på telefon 0470-410 00.

Therése Friman

Näringslivsutvecklare

Näringslivsavdelningen

Kommunledningsförvaltningen

Växjö kommun

Tfn: 0470-411 76

therese.friman@vaxjo.se

www.vaxjo.se

Från och med 1 januari 2018 är kommunen tvungen att ha en digital anslagstavla, här är en länk till den. Där finns mycket intressant att läsa.

Äntligen börjar något att hända med E-huset i Ingelstad. Vidingehem ska bygga om det till trygghetsboende, läs mer på deras hemsida.

Växjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den är nu ute för samråd  här kan man läsa mer om  den.

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län