Nyheter

 

Från och med 1 januari 2018 är kommunen tvungen att ha en digital anslagstavla, här är en länk till den. Där finns mycket intressant att läsa.

Nu händer mycket uppe vid Ingelvi, den nya padelbanan är på gång här kan ni följa det på närmare håll.

Äntligen börjar något att hända med E-huset i Ingelstad. Vidingehem ska bygga om det till trygghetsboende, läs mer på deras hemsida.

Tiden bara rinner iväg vi har gått in i ett nytt årtionde 2020 och mycket är på gång. Helenetorp förskola byggs till och om, klar till hösten. Ny padelbana vid Ingelvi är på gång. Haneforsdammen återställs klar till hösten. Nytt kyrkocenter planeras. Kommunens nya översiktsplan som också berör Ingelstad. Vad händer med Ingelshov också något som berör, ja det är mycket. Ni som är intresserade och kanske vill påverka i den mån det går kom till bygderådet vid deras möten.
Ulf Hansén är ordförande och har koll på det mesta kontakta honom om ni är intresserade att delta och det går även bra med Lars Henriksson.
Väl mött på det nya årtiondet.

Nu händer det saker vid Hanefors. 
Kommunen har börjat att  anlägga
våtmark och återställning
av vattendrag.   Byggtiden är
november 2019 till september 2020. Mer info finns på Växjös hemsida där man också  hitta information om miljöanpassning av Näckrosdammen + mycket mer.

Växjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den är nu ute för samråd  här kan man läsa mer om  den.

 

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län