Öppet hus fredagen den 29 januari kl.15-18

Samråd 15 december – 28 februari 2016

Växjö kommun och där genom Planeringskontoret håller Öppet hus fredagen den 29 januari mellan 15.00-18.00. på Näckrosen i Ingelstad Centrum.

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Trafik–samhallsplaner/Oversiktsplanering/Del-Ingelstad/

Förslaget i korthet

I utställningsförslaget till översiktsplan, del Ingelstad, föreslås nya lägen för bostäder i de södra delarna Ingelstad. Sikabacken och smalspåret samt en cykelstig öster om Torsjön utvecklas som Ingelstads främsta rekreation- och fritidsområdena.

Översiktsplan för delen Ingelstad. Den nya fördjupade översiktsplanen föreslås ersätta den delen av gällande kommunövergripnade översiktsplan från 2005 som avhandlar Ingelstad.

Som en del i Växjö kommuns strävan mot en hållbar framtid vill kommunen med översiktsplanen skapa förutsättningar för att sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större sammanhang.

Översiktsplan, del Ingelstad är är vägledande för bland annat detaljplaner och bygglov i tätorten.

Utställningshandlingar