Vårens bygderåd

Nästa sammankomster för bygderådet är för närvarade dessa:

  • 18/1 kl. 18.30, Näckrosens C-sal, vårplanering
  • 15/3 kl. 18.30, Näckrosens C-sal, förbereda stormöte
  • Vecka 17: Stormöte i A-salen!