Kategoriarkiv: Startsida

Resultat, förslagslådan

Förslagslådawebb

”Röstningen” på de olika förslagen räknades samman så här:

 • Fritidsgård  = 15 st + 6 st = 21 st
 • Busslinje 215 till Växjö via Stenslanda/Tävelsås/Simhallen/Resecentrum  = 10 st+ 22st = 32 st
 • Läktare på sporthallen  = 7 st+ 3 st = 10 st
 • Cykelväg runt Torsjön  = 25 St+ 22 st= 47 st
 • Markbelysning runt Näckrosdammen = 6 st+ 14 st = 20 st
 • Utökade öppentid på återvinningscentralen för trädgårdsavfall = 6 st+ 8 st = 14 st
 • Upprustning av Sikabacksområdet ( toaletter, röda stugan mm ) = 18 st+ 22 st = 40 st
 • Välkommen skyltar, vid tillfartsvägarna  = 6 st = 6 st

 

Förslag som uppkommit på vägen:

 • Farthinder på vägar/gator
 • Fler företag på Carrier området
 • Isbana inomhus/simhall
 • Rondell vid Sjöbol väg 27
 • Hyreshus handikappvänligt
 • Behålla biblioteket
 • Bankomat
 • Bullerdämpning riksvägen ( skolan,sjö och sjöbol)
 • Sänkt hastighet/säkrare infart till idrottsplatsen / ingellvi
 • Seniorboende
 • Nybygge tex cykel och sport
 • Mer öppentider på biblioteket
 • Asfalt cykelled Ingelstad-Växjö
 • Konstgräsplan på sickabackens grusfotbollsplan
 • Belysning hela vägen till Sikabacken
 • Bassäng
 • Lokal för loppis möjligheter
 • Fler lägenheter
 • Behålla befintlig service tex bank, Ica, Vårdcentral , Bibliotek

Jättekul att många förslag kom in. En jättebra lista för Bygderådet att fortsätta jobba med!

Fritidsgård även vår och sommar 2015!

Efter de mycket lyckade fritidsgårdskvällarna på Café Trollkvarnen så har Bygderådet tillsammans med flera andra önskat en fortsättning – och nu har kommunen gett ett OK på detta!

Mer information om i vilken omfattning, datum o.s.v. kommer. Det som är sagt från kommunens sida är att det blir Emelie som fortsätter att jobba med Ingelstad i vår och sommar och att formatet, d.v.s. ett antal kvällar under våren blir ungefär detsamma.

Riktigt kul tycker vi! 

Självklart jobbar vi för en fortsättning och utökning, men detta är ett fint kliv i rätt riktning. Nu hoppas vi självklart på en lika god uppslutning och stämning som tidigare!

5-6/12 – Samrådsmöte med glögg och korv!

Kom och titta på förslaget till nya översiktsplanen för Ingelstad!

5-6 december anordnar kommunen tillsammans med Vidingehem och Ingelstads bygderåd en samrådsträff på Näckrosen. Kom och titta och ställ frågor till representanter för planeringskontoret.

 • Fredag 5 dec. kl. 15-18, Näckrosen, gratis glögg och pepparkakor
 • Lördag 6 dec. kl. 11-14, Näckrosen, gratis korv med bröd

Välkomna!

samradsmote_5-6_Dec_2014

Översiktsplan: Del Ingelstad

Översiktsplan, del Ingelstad

I samrådsförslaget till översiktsplan, del Ingelstad, föreslås nya lägen för bostäder i de södra delarna Ingelstad. Sikabacken, Glasberget/Bosavallen och smalspåret samt en cykelstig öster om Torsjön utvecklas som Ingelstads främsta rekreation- och fritidsområden.

Under samrådstiden (15 november -28 februari) har allmänhet, företag, myndigheter m.fl. möjlighet att lämna sina synpunkter på samrådsförslaget.

PDF 1: Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan, del Ingelstad

PDF 2: Samrådsförslag översiktsplan, del Ingelstad

Hälsningar

Mario Jonjic
Utredare, Planeringskontoret Växjö kommun
Tel. 0470-41588
mario.jonjic@vaxjo.se