Minnesanteckningar från det välbesökta stormötet!

Nu finns det minnesanteckningar att läsa från stormötet på Näckrosen den 22 Jan 2013.

TACK alla ni som hjälpte till på mötet och TACK alla ni som kom och visade att Ingelstad är ett samhälle som är engagerat och vill ha kvar ett samhälle med fullservice.

Det kom faktiskt cirka 170 personer OTROLIGT bra, men alla fick plats och alla fick fika tackvare Näckrosen pizzeria, som sprang benen av sig.

Saknade du någon fråga? Har vi missat något? Hör av dig direkt till berörd person eller skicka en fråga till Bygderådet så tar vi upp det!