STORMÖTE om Ingelstads framtid, 22/1 kl. 18.30

STORMÖTE

OM INGELSTADS FRAMTID

för alla i Ingelstad med omnejd

Tisdagen den 22 januari kl. 18:30 på Näckrosens A-sal

Vi har bjudit in:

Stefan Blomqvist VD för Vidingehem

Helena Åkerblom som utreder behovet av aktiviteter för ungdomar

Representant för grannsamverkan i Väckelsång

Länstrafiken ang. busslinje 215 över Tävelsås

Swedbank

Jerry Carlqvist som köpt Carrierområdet

Representanter från Växjö kommun

Vi informerar om LIS (landsbygdsutveckling i strandnära område)

Du har också möjlighet att ställa frågor direkt på mötet eller maila till: info@ingelstadkronoberg.se så framför vi dem på mötet

Vi bjuder på fika

Alla hjärtligt Välkomna

Ingelstads Bygderåd